Dne 16. a 17. března 2010 se na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity uskutečnily volby do Akademického senátu. Předvolební kampaň pojal zástupce Ústavu evropských teritoriálních studií zodpovědně a kreativně. Sice senátorský mandát přímo nezískal, ale jelikož se jednalo o první volby, kterých se ústav po svém založení zúčastnil, nebyl výsledek Mikuláše Zvánovce vůbec špatný. Jelikož byl Mikuláš Zvánovec prvním náhradníkem a poté co studium ukončila řádná členka studentské části AS FF, nastoupil student Ústavu evropských teritoriálních studií na její uvolněné místo na podzim roku 2010.
Přejeme Mikuláši Zvánovci hodně zdaru v jeho senátorské práci!
 
O nápaditosti kampaně se můžete přesvědčit v ukázkách předvolebních letáků:
 
Plakát 1

Plakát 2

Plakát 3