Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce "Meze svobody: Cenzura, regulace a politická korektnost v literatuře po roce 1989" Mgr. Stefana Segiho se konají 27. dubna 2017 od 10:30 hod. v zasedací místnosti Z1

 

Bulletin Rady pro výzkum, vývoj a inovace

ze dne 31. března 2017 s hlavními výstupy z březnového zasedání RVVI

 

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA na 2-6 týdnů na Vaší instituci

Fulbright core programe a Fulbright-Masaryk programe - v juniorské i seniorské kategorii

Inter-country travel - pozvání pro Fulbrightovy stipendisty, kteří pobývají v Evropě, na jedno- i vícedenní hostování na konferenci, přednášce, nebo workshopu

 

Akce Marie Curie v rámci programu HORIZON 2020

Podrodné informace k jednotlivým výzvám určeným zejména na budování sítí mezi výzkumnými organizacemi a na mobility ve VaV, včetně termínů pro rok 2016 a 2017 naleznete ZDE

 

ERIH PLUS

Informace o seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd 

V polovině roku 2014 došlo ke zjednodušení a zpřehlednění původních seznamů vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd  (ERIH Initial Lists 2007-2008 a ERIH Revised Lists 2011-2012) a byl vytvořen nový seznam ERIH PLUS, ve kterém původní kategorie AB/INT1, INT2 a C/NAT nahradilo autorství (mezinárodní, národní a lokální). Autorství je určováno na základě jednotlivých čísel vydaných za poslední dva roky a pro mezinárodní autorství platí, že méně než 2/3 autorů pochází ze země vydávání, pro národní autorství platí, že více než 2/3 autorů pochází ze země vydání a pro místní autorství platí, že více než 2/3 autorů pochází z instituce vydavatele. Mezi minimální kritéria pro zařazení časopisu patří: proces externího recenzování (external peer review), akademická ediční rada, platné ISSN, publikování původních vědeckých článků s abstrakty a adresami všech autorů v angličtině nebo v jiném jazyce příslušejícímu danému oboru, aspoň 1/3 publikujících autorů mimo vydávající instituci. Přehodnocení kategorizace nebo zařazení nových časopisů probíhá průběžně (KRITÉRIA PŘIJETÍ). Podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro léta 2013 až 2015 je výsledek z časopisu evidovaného v databázi ERIH ohodnocen bodovým hodnocením Jneipm (tj. 30 - 10 bodů v závislosti na kategorii). 

SEZNAM ERIH PLUS