Projekty a výzkumné záměry

SPLNĚNÉ PROJEKTY

 • Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci. Výzkumný záměr MŠMT 6007665807, 2005-2009 (spoluúčast M. Ryantová, J. Hrdlička)
 • Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech. Grant JU č. 101/2010/H (spoluúčast J. Hrdlička, M. Ryantová, L. Martínková a studenti navazujícího studia)
 • Organizace, správa a písemnosti českobudějovické diecéze na přelomu 18. a 19. století. Grant GA ČR č. 404/09/0318 Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D.
 • Výzkum socio-profesní skladby tzv. místních elit v městě a okrese Týn nad Vltavou v letech 1850 – 1918 (grant GA JU č. 092/2014/H, Mgr. Pavla Janošová)

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

 • Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku. Grant GA ČR č. P405/12/0554 doc. PhDr. Marie Ryantové, CSc.
 • Barokní text z aspektu lingvistického a historického (grant GA JU č. 165/2013/H spoluúčast doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., a studenti navazujícího magisterského a doktorského studia)
 • Hospodářský, majetkový a ekonomický stav farností Volyňského vikariátu v období 1780 – 1945 (grant GA JU č. 091/2014/H, Mgr. et Mgr. Libor Staněk)
 • Výzkum socio-profesní skladby tzv. místních elit v městě a okrese Týn nad Vltavou v letech 1850 – 1918 (grant GA JU č. 092/2014/H, Mgr. Pavla Janošová)
 • Ediční a metodologické zpracování ženských deníků druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století (grant GA JU č. 111/2014/H, Mgr. Klára Novotná)
 • Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789 – 1850 (grant GA ČR č. 14-26999S, doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., spoluúčast Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., a doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.) 
 • Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost (prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., a kol.), GA ČR č. 15-03346S – spoluřešitelka (od 2015)