Doktorské studium

           obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška Mgr. Markéty Šmídové se konají 29. ledna 2020


 

SEZNAM OBORŮ DOKTORSKÉHO STUDIA


Obor/program doktorského studia
 
Jazyk studia Platnost akreditace pro standardní dobu studia 3 roky Platnost akreditace pro standardní dobu studia  4 roky

 Románské jazyky
 
český jazyk  31. 12. 2024 24. 2. 2029

 Pomocné vědy historické
 
český jazyk  31. 12. 2024 16. 11. 2028

 České dějiny
 
český jazyk  31. 12. 2024 16. 11. 2028

 Tschechische geschichte 
 
německý jazyk  31. 12. 2024  

 Dějiny novější české literatury
 
český jazyk  31. 12. 2024  

 Teorie a dějiny novější české literatury 
 
český jazyk    1. 3. 2029

 History of 19th and 20th Century Literature
 
anglický jazyk   31. 12. 2024  

 Theory and History of Modern Czech Literature
 
anglický jazyk    1. 3. 2029

 Český jazyk 
 
český jazyk  31. 12. 2024  

 Archeologie 
 
český jazyk 31. 12. 2024