"Obraz města Českých Budějovic v historiografických narativních pramenech raného novověku" - obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška Mgr. Květové se konají 24. června 2019 od 11:00 hod.

"Vzpomínky a paměti obyvatel Plzně v pozdním 19. a v první polovině 20. století" - obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška Mgr. Matinovské se konají 24. června 2019 od 13:00 hod.

"Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument" - obhajoba disertační práce a státní doktroská zkouška Mgr. Bartuška se konají 25. června 2019 od 11:00 hod.

 

JAK SE BUDE HODNOTIT VĚDA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH? - informace o postupu hodnocení podle jednotlivých pěti modulů Metodiky 17+

 

Opatření děkana č. 13, jímž se stanovuje povinnost založit si osobní identifikátor ORCID - platnost od 15. 10. 2018

 

 

Fulbrightova komise

Fulbright Core and Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci, uzávěrka přihlášek 30. září 2019 pro pobyty v roce 2020

Fulbrightovo stipendium pro vědecké a akademické pracovníky - na 3-10měsíční pobyt v USA, uzávěrka přihlášek je 1. listopadu 2019

Fulbright-Masarykovo stipendium - v seniorské, postdoktorské nebo juniorské kategorii podporující české pracovníky aktivní i mimoakademicky na dlouhodobých pobytech v USA, uzávěrka přihlášek je 1. listopadu 2019