Asociace metodiků - AMATE

Česká škola

DUMY – Digitální učební materiály online

EDU in

Metodický portál  RVP – Rámcové vzdělávací programy

Národní institut pro vzdělávání

Portál Nová maturita

Schvalovací doložky učebnic – směrnice a aktuální seznam učebnic s doložkou

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT

Učitelské listy

 

Učitelství českého jazyka a literatury:

                Časopis Český jazyk a literatura » SPN, a. s.

                Časopis tvořivá dramatika

                Ústav pro českou literaturu

                Ústav pro jazyk český AV ČR

               

Učitelství dějepisu:

                Asociace muzeí a galerií ČR

                Asociace učitelů dějepisu ČR

                Dotkni se 20. století

                Eustory: History network for young Europeans

                Krajina za školou

                Lidice pro 21. století

                Moderní dějiny: nabídka výukových programů a metodických seminářů

                Paměť národa – příběhy 20. století

                Stálá konference evropských asociací učitelů dějepisu

                Ústav pro studium totalitních režimů

               

Učitelství cizích jazyků:

              British Council – Learn English

              British Council Česká republika

              Britské centrum JU

              Cizí jazyky - časopis

              English Profile

              EPOSTL – Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků

              Evropské jazykové portfolio online

              Francouzská aliance Jižní Čechy

              Francouzský institut v Praze

              Instituto Cervantes

              Instituto Italiano di Cultura - Praga

              Le Point du FLE

              Lingu@net Worldwide

              Oxford University Press

              První jazykový portál

              Přehled asociací učitelů cizích jazyků MŠMT