Přejít k obsahu
25.4.
Bylo vydáno Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity.
21.4.
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Mgr. Stefana Segiho - 27. 4. 2017.

ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018

Přihlášky na navazující magisterské a doktorské studium je možno podávat do 28. 4. 2017.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz