Přejít k obsahu
10.12.
Výročí podpisu a uzavření nové Dohody o akademické a vědecké spolupráci.
3.12.
29. 11. 2018 byly na jednání Vědecké rady FF JU uděleny pamětní medaile pěti význačným osobnostem.
30.11.
Vědecké zasedání Historického ústavu FF JU se koná 6. až 7. 12. 2018 v zasedací mistnosti Rektorátu JU.

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termíny pro podání přihlášek: bakalářské programy - 15. 3. 2019; navazující magisterské programy: 30. 4. 2019.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz