Přejít k obsahu
18.9.
Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška Mgr. Venušové v oboru Románské jazyky.
10.9.
Exkurze se koná 15. října 2018. Přihlásit se můžete do 10. října 2018 u sekretářky Historického ústavu FF JU Marie Tesařové.
5.9.

BYLO ZVEŘEJNĚNO OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2018 K ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VYUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÝCH ADRES NA FF JU

Toto opatření nabývá účinnosti 1.září 2018.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz