Přejít k obsahu
18.6.
Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška Mgr. Květové se konají 24. června 2019 od 11:00 hod.
18.6.
Obhajoba disertační práce a státní doktroská zkouška Mgr. Bartuška se konají 25. června 2019 od 11:00 hod.
18.6.
Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška Mgr. Matinovské se konají 24. června 2019 od 13:00 hod.

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termíny pro podání přihlášek: bakalářské programy - 15. 3. 2019; navazující magisterské programy: 30. 4. 2019; doktorské studijní programy: 31. 5. 2019.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz