Přejít k obsahu
22.3.
Mezní termín pro podání přihlášek pro Bc. obory: 15. 3. 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro nMgr. obory: 30. 4. 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro Ph.D. programy: 30. 4. 2018.
22.3.
Pracovní stáže mohou studenti absolvovat v mnoha prestižních institucích.
16.3.
Cena byla udělena za publikaci " Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku".

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF JU

Termín konání voleb: 27. 3. 2018 od 12.00–18.00 hod.; 28. 3. 2018 od 8.00–12.00 hod. Místo konání voleb: 1. patro budovy Filozofické fakulty JU. 22. 03. 2018 BYL ZVEŘEJNĚN SEZNAM KANDIDÁTEK A KANDIDÁTŮ.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz