Přejít k obsahu
12.12.
Přednáška se uskuteční 14. 12. 2017 od 12.20 hod. v přednáškové místnosti P2.
6.12.
Děkan FF JU v ČB vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 děkanské volno.
5.12.
Vernisáž výstavy se koná 13. 12. 2017 od 16.00 hod. ve vestibulu budovy Filozofické fakulty.

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termín pro podání přihlášek pro bakalářské obory: 15. března 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské obory: 30. dubna 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro doktorské programy: 30. dubna 2018.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz