Přejít k obsahu
14.11.
se v rámci projektu „Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí“ konalo 8. 11. 2017 na Gymnáziu Český Krumlov.
1.11.
Přednáška prof. Dr. Pálffyho (Maďarská akademie věd, Budapešť) se bude konat 21. 11. 2017 od 14.30 hod. v zasedací místnosti Z1.

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termín pro podání přihlášek pro bakalářské obory: 15. března 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské obory: 30. dubna 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro doktorské programy: 30. dubna 2018.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz