Přejít k obsahu
11.1.
Beseda se uskuteční 25. ledna 2018 od 15.00 hod. v seminární místnosti S7.
3.1.
Přednáška proběhne 8. 1. 2018 od 17.30 hod. v kavárně Měsíc ve dne.
2.1.
DOD se bude konat v pátek 12. ledna 2018 v budově Filozofické fakulty JU (Branišovská 31a).

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termín pro podání přihlášek pro bakalářské obory: 15. března 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské obory: 30. dubna 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro doktorské programy: 30. dubna 2018.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz