Přejít k obsahu
21.5.
Habilitační přednáška Mgr. Petra Bubeníčka, Ph.D. proběhne 30. 5. 2019 od 11:00 hod. při veřejné části VR FF JU.
20.5.
Třetí blok přednáškového cyklu se uskuteční 28. 5. 2019 v divadelní kavárně DON v Táboře.
7.5.
Přednáška L. Holaty se uskuteční ve středu 22. 5. 2019 od 16:00 posluchárně P2.

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termíny pro podání přihlášek: bakalářské programy - 15. 3. 2019; navazující magisterské programy: 30. 4. 2019; doktorské studijní programy: 31. 5. 2019.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz