Ústav věd o umění a kultuře zajišťuje výuku bakalářských studijních oborů Dějiny umění, Estetika a Kulturní studia (v jednooborové i dvouoborové variantě) a navazujících magisterských oborů Dějiny a filozofie umění a Kulturální studia.
Novinky
18.9.
Monografie Kateřiny Horníčkové o proměnách městské kultury v období 1400-1700, která právě vychází v americkém nakladatelství Rowman and Littlefield.
10.4.
Zakladatelské dílo teorie populární kultury nově v překladu Petra A. Bílka.
21.3.
Opatření děkana č. 01/2018 týkající se závěrečných prací.