Kulturní studia

bakalářské studium

Garant: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Složení rady:
prof. PhDr. Petr Bílek, Csc. (akademický pracovník)
Mgr. David Skalický, Ph.D. (akademický pracovník)
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. (akademický pracovník)
PhDr. Jiří Petráš (zástupce zaměstnavatelů)