Konzultační hodiny

Konzultační hodiny zkouškové období ZS 2020/21


ODDĚLENÍ DĚJIN UMĚNÍ
 


PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D. 


Úterý 9,45 - 11,15 hodin

00 053


Mgr. Hynek Látal, Ph.D.


Úterý 13,30 - 15,00 hodin

00 053


doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.  


Středa 14,00 - 15,00 hodin

00 053


Mgr. Filip Šenk, Ph.D.


Úterý 13,30 - 14,30 hodin

00 053
          Mgr. Petra Lexová

 

Sudý čtvrtek 14,00 - 15,00 hodin

00 053

 


ODDĚLENÍ ESTETIKY
 


Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

         

         Středa 13,15 - 14,00 hodin

01 044


Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.


Úterý 16,00 - 16,45 hodin

01 044


Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

 

Čtvrtek 10,30 - 11,30 hodin

01 045


Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

 

Úterý 10,45 - 11,30 hodin

01 045


Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 

Středa 13,00 - 14,00 hodin

01 044


Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. - externí vyučující


Po předchozí domluvě na e-mailu.

01 045


Mgr. Filip Hotový, Ph.D. - externí vyučující


 

01 045
 

ODDĚLENÍ KULTURÁLNÍCH STUDIÍ
 


prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.


Úterý 13,30 - 15,00 hodin

01 040


prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Pátek 14,00 - 15,00 hodin

01 032


Mgr. Vera Kaplická Yakimová, Ph.D.

Pátek 9,00 - 10,00 hodin

01 045


Mgr. David Skalický, Ph.D.


Čtvrtek 9,35 - 10,35 hodin

01 040


doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Sudý pátek 15,00 - 16,00 hodin

01 032


PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. - externí vyučující


 

01 032

 

         PhDr. Dalibor Vácha, Ph.D. - externí vyučující

          01 032