Konzultační hodiny

Konzultační hodiny LS 2019/20


ODDĚLENÍ DĚJIN UMĚNÍ
 


PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D. 


 

00 053


Mgr. Hynek Látal, Ph.D.


Úterý 14,00 - 15,30 hod.

00 053


doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.  


Středa 14,05 - 14,50 hod.

00 053


Mgr. Filip Šenk, Ph.D.


Úterý 11,00 - 12,00 hod.

00 053
          Mgr. Petra Lexová - externí vyučující

 

Sudý pátek 12,00 - 13,00 hod.

00 053

 


ODDĚLENÍ ESTETIKY
 


Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

         

          Středa 14,00 - 15,00 hod.

01 044


Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.


Středa 12,20 - 13,00 hod.

01 044


Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

 

Čtvrtek 11,20 - 12,20 hod.

01 045


Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

 

Úterý 10,45 - 11,30 hod.

01 045


Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 

Středa 12,15 - 13,15 hod.

01 044


Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. - externí vyučující


Po předchozí domluvě na e-mailu.

01 045


Mgr. Filip Hotový, Ph.D. - externí vyučující


 

01 045
 

ODDĚLENÍ KULTURÁLNÍCH STUDIÍ
 


prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.


Úterý 13,00 - 14,30 hod.

01 040


prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Pátek 15,00 - 16,00 hod. a dle předchozí domluvy.

01 032


Mgr. Vera Kaplická Yakimová, Ph.D.

Čtvrtek 10,00 - 11,00 hod.

01 045


Mgr. David Skalický, Ph.D.


Pátek 9,35 - 10,35 hod.

01 040


doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Sudý pátek 12,00 - 13,00 hod.

01 032


PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. - externí vyučující


Úterý 14,00 - 15,00 hod.

01 032

 

         PhDr. Dalibor Vácha, Ph.D. - externí vyučující

          Po předchozí domluvě na e-mailu. 01 032