Ústav věd o umění a kultuře

Ústav věd o umění a kultuře zajišťuje výuku bakalářských studijních oborů Dějiny umění, Estetika a Kulturní studia (v jednooborové i dvouoborové variantě) a navazujících magisterských oborů Dějiny a filozofie umění a Kulturální studia.


 

 

 

 

Novinky

Výuka a KH docenta Michala Šroňka
Z důvodu nemoci se nekoná výuka a KH docenta Michala Šroňka 4. a 5. prosince. Výuka bude po dohodě s vyučujícím nahrazena.
Výuka a KH Mgr. Filipa Šenka, Ph.D.
Z důvodu pracovní cesty se v úterý 3. 12. nekoná výuka a KH doktora Filipa Šenka. Výuka bude po dohodě s vyučujícím nahrazena.
Výběrové řízení do Východočeské galerie v Pardubicích
Židovské muzeum v Praze poptává pracovní pozici: Kurátor textilu
Informace o pracovní pozici v Židovském muzeu v Praze
Vítězkou studentské soutěže nakladatelství Academia o nejlepší magisterskou práci se stala naše absolventka Mgr. Jana Doktorová
Ocenění získala Mgr. Jana Doktorová za práci "Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace"
Dr. Kateřina Horníčková získala prestižní Fulbrightovo stipendium
Bude působit na University of Chicago a částečně na Western Michigan University.