Zadání diplomových prací na URO FF v AR 2020/2021

Zadání diplomových prací na URO FF v AR 2020/2021. Obhajoby v roce 2022.

 

  • doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

DUDA Jan, Bc.

Morfologická adaptace anglicismů v češtině a španělštině z prostředí online video her

MACHULOVÁ Magdaléna, Bc.

Akvizice syntaktických struktur ve španělštině jako CJ se zaměřením na základové větné struktury

ROSA CALVO Marta

Errores en el uso del subjuntivo de los estudiantes del ELE angloparlantes y checoparlantes

SÁNCHEZ SÁEZ Rosa

Comunicación no verbal de los estudiantes del ELE checoparlantes

 

  • Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

KOREŇOVÁ Noemi, Bc.

Dojmy z talianskej cesty Alexandra Dumasa staršieho pohľadom jeho cestopisov z rokov 1841–1843

SKALOVÁ Pavla, Bc.

Obrazy italského jihu ve vybraných dílech italské literatury

 

  • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

GRÉGROVÁ Julie, Bc.

Vyjádření podmětu v současné francouzštině (slovosled, kategorie, struktury) – kontrastivní korpusová analýza

 

  • PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

EXNEROVÁ Andrea, Bc.

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad – zaměřeno na pojmy z oblasti gastronomie

GARCÍA FERNÁNDEZ Sara

Los corpus de aprendices de español: análisis de fenómenos gramaticales conflictivos para hablantes extranjeros

SOUKUPOVÁ Alexandra, Bc.

Problematika překladu textů z oblasti cestovního ruchu (čeština – španělština)

VENKRBCOVÁ Simona, Bc.

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad – zaměřeno na frazeologismy obsahující názvy zvířat

ZUBROVÁ Anděla, Bc.

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad – zaměřeno na pojmy z právní terminologie

 

  • JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

BALDÍKOVÁ Barbora, Bc.

Kolokace v Novém občanském zákoníku a jejich překlad do francouzského jazyka

DLUHOŠOVÁ Petra, Bc.

Srovnávací analýza persvazivních prostředků používaných v českých a francouzských zpravodajských textech informujících o Covidu-19

JESTŘÁBOVÁ Lucie, Bc.

Terminologická konzistence v oficiálním překladu Nového občanského zákoníku do francouzského jazyka

JURIŠOVÁ Kristýna, Bc.

Jazykové šablony v Novém občanském zákoníku a jejich překlad do francouzského jazyka

 

  • PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

ŘÍHOVÁ Martina, Bc.

Eliso a Boreas, postavy z Comedia Ymenea od Bartolomého Torrese Naharra, a jejich vztah k typu chvástavého vojáka

 

  • prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

FURS Viktoriia, Bc.

Současné francouzské anglicismy: jejich identifikace v korpusu na základě n-gramů a analýza

PROCHÁZKOVÁ Markéta, Bc.

Implementace vybraných pojmů italského občanského práva do terminologické databáze LegTerm

 

 

Zadání diplomových prací si můžete vyzvednout

na sekretariátu URO FF JU.