Nabídka stáže v Hispánsko - české obchodní komoře

Hispánsko-česká obchodní komora nabízí stáže pro studenty JU. Více informací naleznete zde