Již brzy Seminář Celostní filologie pro doktorandy filology i veřejnost na FF UK !

Kruh moderních filologů pořádá metodologický seminář CELOSTNÍ FILOLOGIE vedený na doktorské úrovni a otevřený všem zájemcům, studentům i badatelům! 

Více informací na https://celostnifilologie.ff.cuni.cz/