Ústav romanistiky

Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU vznikl 1. 9. 2007 transformací Katedry romanistiky, která od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě JU.
 
Ústav romanistiky (ÚRO) nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech francouzské, italské a španělské filologie a v doktorském programu Románské jazyky. Na ÚRO je též možno studovat navazující magisterský program Učitelství pro střední školy v oborových specializacích pro všechny tři zmíněné jazyky. Kromě tradičně koncipovaných filologických oborů nabízí ÚRO i obory aplikované, zaměřené na evropský a mezinárodní obchod. V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojích diplomů.
 
Vědecká činnost Ústavu romanistiky pokrývá obě stěžejní filologické disciplíny:

  • lingvistiku – zde se pracovníci ÚRO dlouhodobě věnují vybraným problémům románské synchronní jazykovědy (lexikální morfologie, syntax, textová lingvistika) a výzkumu odborného jazyka (zejména jazyka právního)
  • literaturu – ÚRO vyvíjí badatelskou činnost v oblasti dějin románských literatur a jejich recepce v českých zemích (historické knižní fondy, recepce překladů)

 

 

 


 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Ve dnech 18. 11. - 20. 11. 2019 se nekoná výuka ani konzultační hodiny Lic. Mgr. Sergia Serrana Serrana. Výuka předmětů je nahrazena samostudiem, které bylo studentům zadané v jednotlivých hodinách. (18. 11. - 22. 11. 2019 - Université Bretagne Sud, Lorient, Francie; výukový pobyt Erasmus+)

  • Ve dnech 5. 11. – 18. 11. 2019 se Mgr. Markéta Šmídová účastní Mezinárodní kreditové mobility - Universidad Naional de San Martín, Argentina. Její konzultační hodiny se tudíž nekonají. Výuku předmětu URO/SPJ3-Praktický jazyk III, pondělí od 8,00 do 9,35 hodin, učebna S6, bude zajišťovat Alfonso Álvarez Vallejo. Výuku předmětu URO/OBSB2-Obchodní španělština II, čtvrtek od 12,20 do 14,00 hodin, učebna S2, bude zajišťovat Claudia Vargas Barros. 

 

 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ VYUČOVANÝCH NA ÚSTAVU ROMANISTIKY

 

ZÍSKEJTE DVA ABSOLVENTSKÉ DIPLOMY ZÁROVEŇ!


 

ODKAZY

               

 

     

We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through the Memsource Academic Edition.

 

 

 Strategické partnerství Legal Systems and Business Law in the EU: Translating and Interpreting in Diversity  


Novinky


 

Návštěva studentů dvojích diplomů na Gymnáziu v Třeboni
Nepřítomnost Mgr. Markéty Šmídové ve dnech 5. 11. – 18. 11. 2019
Témata bakalářských prací 2019/2020
pro všechny obory
Stáže na Velvyslanectví ČR v Madridu - příjem žádostí
Nyní je ten správný čas požádat o stáž v akademickém roce 2019/2020.