Granty

 • 2018-2022: Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989-2020 (NAKI DG18P02OVV036; 03/2018-12/2022; člen spoluřešitelského týmu; hl. řešitel Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.)
 • 2018–2020: Jazyk a řečové strategie české literární vědy (GA ČR 18-14957S; 01/2018-12/2020; hlavní řešitel)
 • 2015 - 2017: Neopragmatické myšlení a literární věda (GAČR 15-22141S; člen řešitelského týmu)
 • 2012 - 2014: Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0125; garant a hlavní řešitel projektU)
 • 2009 - 2011: Reprezentace a literární historie (GAČR GA405/090011, řešitel)
 • 2009 - 2012: Identita české literatury a její mezinárodní kontext (GAČR GD405/09/H003; člen řešitelského týmu)
 • 2006 - 2011: Lexikon české avantgardy a paralelní projekty, zabývající se výzkumem modernismu a avantgardních uměleckých směrů v prostoru českých zemí a Střední Evropy (LC06053; spoluřešitel)
 • 2005 - 2011: Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (MSM6007665803; řešitel)
 • 2005 - 2008: Nadnárodní dimenze české národní literatury (GAČR GD405/05/H562; člen řešitelského týmu)
 • 2002 - 2004: Fenomény existencialismu v české próze (od 30. do 60. let) (GAČR GA405/02/1071; řešitel)
 • 1999 - 2004: Nadnárodní kontexty národní kultury (MSM 124100003; řešitel)
 • 1998 - 1999: Původní beletristická tvorba amerických Čechů v Chicagu (GAČR GA405/98/0163; řešitel)
 • 1996 - 1998: The Exile Work of Zdeněk Němeček (Research Support Scheme)
 • 1994 - 1996: The Exile Work of Egon Hostovský on the American Cultural Background (J. W. Fulbright Comission USA)