Upozornění pro studenty předmětu Česká literatura 1. poloviny 20. století I

Upozorňujeme studenty, že byla zveřejněna doporučená a odborná literatura k předmětu UBO/ČLSD1

Seznam doporučené a odborné literatury k předmětu Česká literatura 1. poloviny 20. století I je přístupný ve složce Pro studenty/Studijní materiály. Přímý přístup zde.