Novinky Ústavu bohemistiky

Upozornění pro studenty předmětu Česká literatura 1. poloviny 20. století I
Upozorňujeme studenty, že byla zveřejněna doporučená a odborná literatura k předmětu UBO/ČLSD1
Seznam nabízených témat bakalářských a diplomových prací
od LS 2018/2019
Nabídka okruhů témat disertačních prací pro uchazeče přijímacího řízení
obor Teorie a dějiny novější české literatury
První setkání Filologického klubu v ZS AR 2019/2020
Setkání svou přednáškou Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: výzkum pacientů s afázií zahájí Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D., z Ústavu bohemistiky FF JU.
Kapitoly ze světové literatury I - Seznam přednášejících
Přednášející na předmětu UBO/KSS1
Ústav bohemistiky srdečně zve na cyklus přednášek "Jiné literatury první republiky"
Třetí přednáška, kterou přednese doc. Vladimíra Barboríka proběhne 14. listopadu od 11.30 do 13.00 na S8