Ústav bohemistiky

Vítáme Vás na stránkách Ústavu bohemistiky FF JU! 

 

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity je na základě svých vědeckých výsledků považován za prestižní bohemistické pracoviště. Personální zázemí ústavu garantuje svým studentům kvalitní vzdělání ve vyučovaných oborech.   

Ústav má akreditovány bakalářské programy Bohemistika a dvouoborové studium Bohemistika, magisterské navazující programy Bohemistika a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školydoktorský studijní obor Český jazyk a doktorský studijní obor Dějiny novější české literatury. Pokud u nás chcete  studovat, podívejte se na informace pro uchazeče.

Pracoviště podporuje své studenty ve studentských aktivitách a umožňuje jim podílet se na významných vědeckých úkolech ÚBO FF JU. Nabízí jim také možnost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit ÚBO FF JU (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova…)

 

  • Ústav bohemistiky má právo konat i rigorózní zkoušky v oboru český jazyk a literatura. Ve spolupráci s PF JU se podílí na přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro ZŠ.

 

 

  • Ústav bohemistiky nabízí také možnost studovat češtinu pro cizince (czech language for foreign students)

 

SLEDUJTE NÁS NOVĚ I NA FACEBOOKU!  


 

 

 

Novinky

Ústav bohemistiky srdečně zve na cyklus přednášek "Jiné literatury první republiky"
První přednáška, kterou přednese dr. Petr Šámal proběhne 10. října od 11.30 do 13.00 na P2
Kapitoly ze světové literatury I - Seznam přednášejících
Přednášející na předmětu UBO/KSS1
První setkání Filologického klubu v ZS AR 2019/2020
Setkání svou přednáškou Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: výzkum pacientů s afázií zahájí Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D., z Ústavu bohemistiky FF JU.
Upozornění pro studenty předmětu Česká literatura 1. poloviny 20. století I
Upozorňujeme studenty, že byla zveřejněna doporučená a odborná literatura k předmětu UBO/ČLSD1
Nabídka okruhů témat disertačních prací pro uchazeče přijímacího řízení
obor Teorie a dějiny novější české literatury
Seznam nabízených témat bakalářských a diplomových prací
od LS 2018/2019