Archeologický ústav


Archeologický ústav FF JU v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí kompletní vzdělání v tříletém bakalářském studiu, dvouletém navazujícím magisterském a v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.


         


Novinky

Letní škola bioarcheologie v Makedonii
Vědci na stopě prehistorické přírodní katastrofě. Mezinárodní tým odkrývá v makedonském Ohridu stopy pravěkých událostí.
Pozvánka na komentovanou prohlídku v rámci Mezinárodního dne archeologie
8. 10. 2019 ve Volyni
První archeologický výzkum na hradě Karlův hrádek u Purkarce
Ve dnech 2. – 13. září 2019 provádí Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích první archeologický výzkum na hradě Karlův hrádek u Purkarce. Protože je tento výzkum součástí terénní praxe studentů archeologie z Jihočeské univerzity, připravili jsme pro ně i pro širokou veřejnost cyklus přednášek o předhistorii a historii Purkarce a širšího okolí, o dějinách Karlova hrádku a o nových archeologických objevech v jižních Čechách.
Letní odborné praxe studentů
V AR 2018/19 budou praxe probíhat v Březnici u Bechyně a na Karlově Hrádku u Purkarce.
Povinně volitelné a výběrové předměty
Minimální počet 5 zapsaných studentů.
Druhé kolo přijímacích zkoušek
Přihlášky je možné podávat do 30. 8. 2019