Archeologický ústav


Archeologický ústav FF JU v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí kompletní vzdělání v tříletém bakalářském studiu, dvouletém navazujícím magisterském a v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.


         


Novinky

Moderní archeologie a dějiny
Přihlášky do kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je možné podávat do 24. 1. 2020.
Archeologie lokálních interakcí nebo masivních migrací?
Archeologický ústav FF JU zve na přednášku Mgr. Jana Koláře, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno a Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita v Brně), která se bude konat ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 16.00 hodin v učebně S1 na FF JU.
Pracovní setkání k výzkumu Karlova hrádku u Purkarce
Ve středu 20. 11. 2019 se na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnilo pracovní setkání k výzkumu na Karlově hrádku u Purkarce.
Letní škola bioarcheologie v Makedonii
Vědci na stopě prehistorické přírodní katastrofě. Mezinárodní tým odkrývá v makedonském Ohridu stopy pravěkých událostí.
Povinně volitelné a výběrové předměty
Minimální počet 5 zapsaných studentů.