Povinně volitelné a výběrové předměty

Minimální počet zapsaných studentů 4.

Povinně volitelné a výběrové předměty nabízené Ústavem archivnictví a PVH FF JU v LS AR 2020/21 budou otevřeny při minimálním počtu 4 zapsaných studentů!