Diplomové práce

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: 2019/2020

ZVONÍČKOVÁ Andrea: Time and Journey in Virginia Woolf's Mrs Dalloway, The Voyage Out and To the Lighthouse

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: 2017/2018

ŠARLINGROVÁ Nikola: The Development of the Story of Tristan and Isolde: A Comparative Study

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: 2014/2015

PECHOVÁ Hana: Analýza českých překladů názvů raných anglických dramat (do r. 1850)

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: 2013/2014

HULCOVÁ Anna: Narrative structure in English detective fiction