Seznam nabízených povinně volitelných a volitelných předmětů UAN

pro AR 2019/2020

Ústav anglistiky FF JU nabízí v AR 2019/2020

tyto POVINNĚ VOLITELNÉ a VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

 

❕ Podmínkou pro otevření kurzu Akademické psaní (UAN/AP) je zapsání alespoň 5 studentů. Ostatní povinně volitelné a volitelné předměty budou otevřeny bez omezení.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

UAN/ITP          Základy interpretace literárního textu a základy překladu (ZS)

UAN/KDAL      Vybrané kapitoly z anglické literatury (ZS)  

UAN/UAS        Úvod do amerických studií (ZS) 

UAN/MLV        Metody lingvistického výzkumu (ZS)

UAN/BSTAZ   Studium v zahraničí / pracovní stáž (ZS i LS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/AP             Akademické psaní (LS)       

UAN/UBS           Úvod do britských studií (LS) 

UAN/AMLVK      Vybrané kapitoly z americké literatury (LS)

                          

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

UAN/M004       Postmodernismus v americké literatuře (ZS)

UAN/T006        Román: teorie a kritika (ZS)

UAN/K004        Literatura a spiritualita (ZS)

UAN/P002        Překladatelský seminář – moderní próza (ZS)

UAN/NSTAZ   Studium v zahraničí / pracovní stáž (ZS i LS; PV předmět pro všechny magisterské dvouobory UAN)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/A002       Britská literatura 2. poloviny 20. století (LS)

UAN/A011       Anglický romantismus (LS)

UAN/A008       Viktoriánská literatura (LS)    

UAN/M005      Současná americká literatura (LS)

UAN/M008       Americká literatura po postmodernismu (LS)

UAN/P003       Překladatelský seminář – poezie, drama, esej (LS)

                               

UČITELSTVÍ:

--- (ZS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/A002U      Britská literatura 2. poloviny 20. století (LS)

UAN/M005U     Současná americká literatura (LS)

UAN/A008U      Viktoriánská literatura (LS)    

UAN/ANA          Analýza a hodnocení učebnic anglického jazyka (LS)

 

PŘEKLADATELSTVÍ:

UAN/M004      Postmodernismus v americké literatuře (ZS) 

UAN/T006       Román: teorie a kritika (ZS)                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/A002       Britská literatura 2. poloviny 20. století (LS)

UAN/M005      Současná americká literatura (LS)

UAN/A008       Viktoriánská literatura (LS)    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ústavu anglistiky FF JU:

UAN/ZZ            Zvuky, znaky a hodnoty: uvedení do klasické hudby (ZS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/CPE         CPE praktický jazyk (LS)