Ústav anglistiky získal prestižní grant

Ústav anglistiky FF JU získal prestižní grant mezinárodní spolupráce

Ústav anglistiky uspěl s projektem tzv. Strategického partnerství „Teachers of English for Future Europe (TEFE): EU mobility and employability through the Internationalisation of Teaching Practice“ v grantové soutěži programu Erasmus+. Projekt, který je zaměřený na zvyšování zaměstnatelnosti a mobility učitelů anglického jazyka, připravili pracovníci Filozofické fakulty JU pod vedením Mgr. Heleny Lohrové, Ph.D.

Jihočeská univerzita bude v letech 2020 2023 koordinovat mezinárodní projekt spojující 6 evropských univerzit. Partnery Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsou Aston University z Velká Británie, polská Uniwersitet Jagiellonski, německá Universität Passau, slovenská Univerzita Komenského v Bratislavě a španělská Univerzita Pública de Navarra. 

Celková výše grantu činí 285 199,-EUR. Prostředky budou využity na organizaci společných školení zaměstnanců projektových partnerů a tří projektových setkání, která propojí vybrané studenty, nově kvalifikované učitele a zkušené mentory s cílem připravit výstupy projektu v podobě metodik, jejichž uplatnění v pedagogické praxi povede k vyšší mobilitě učitelů angličtiny v Evropské unii.