Ústav anglistiky

Vítáme Vás na stránkách Ústavu anglistiky FF JU!

Ústav anglistiky byl založen k 1. září 2010 a dnes nabízí dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a literatury (v kombinaci se studiem bohemistiky, německého jazyka a literatury, historie, románských oborů,  biologie či chemie), dvouoborové navazující magisterské studium anglické a americké literatury, dvouoborové navazující magisterské studium překladatelství anglického jazyka a dvouoborové navazující magisterské studium učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Vedle povinných předmětů mohou studenti vybírat z pestré škály předmětů povinně volitelných a volitelných, včetně studia anglických a amerických reálií, literárního překladu prózy a poezie a mnoha specializovaných seminářů literárních.

 

          Buďte s námi na Facebooku!

 

Aktuality

Hamlet na heroinu – Edward St Aubyn: Patrick Melrose I

Bookerova cena pro Atwoodovou ukazuje, že sci-fi již dnes není ve vysoké literatuře sprosté slovo

 

 

 

 

 

Novinky

Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ VEČÍREK ÚSTAVU ANGLISTIKY FF JU!
18. prosince 2019 od 19:00 hodin v Horké Vaně
Srdečně Vás zveme na třetí setkání Filologického klubu v ZS AR 2019/2020!
Setkání svou přednáškou "Karl Bühler, teorie jazyka mezi sémiologií a psychologií" zahájí doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., z Pražského lingvistického kroužku.
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019 a Cena Wernera von Siemense 2019
Uzávěrky přihlášek jsou do 9. 12. 2019 a 15. 11. 2019.
Konference Bílá místa filosofie 12.–13. 5. 2020 Ostravská univerzita
Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů.
Srdečně Vás zveme na přednášku Tomáše Jajtnera s názvem "Zlatý věk anglických dějin"
Přednáška se uskuteční 28. listopadu 2019 v 16:30 hodin v Městské knihovně Jindřichův Hradec.
Seznam nabízených povinně volitelných a volitelných předmětů UAN
pro AR 2019/2020