Spolupráce s Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna v Českých Budějovicích

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU a

oddělení germanistiky Biskupského gymnázia J. N. Neumanna uzavřely

dohodu o partnerství a spolupráci

 

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU a oddělení germanistiky Biskupského gymnázia J. N. Neumanna uzavřely v září 2019 dohodu o partnerství a spolupráci. Tato dohoda vychází z Opatření děkana č. 17/2011 FF JU, podle něhož získalo Biskupské gymnázium J. N. Neumanna statut Fakultní školy Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích. Dohoda prohlubuje spolupráci mezi učiteli a studenty obou germanistik nejen v oblasti vzdělávací, ale i v oblasti mimovzdělávací, zájmové, informační a propagační.

Program ke stažení zde.