Dr. phil. Markéta Ederová

 


Pracovna
 


01 033 


387 774 865


E-mail
 


mederova@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny

 

 

Studovala germanistiku, latinu a starořečtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1995-1997), v zimním semestru 1997/98 absolvovala stipendijní pobyt (DAAD) na Universität Augsburg a dále ve studiu pokračovala na filologicko-historické fakultě této univerzity (oborová kombinace Neuere Deutsche Literaturwissenschaft / Kunstgeschichte/Bildwissenschaft / Spanische Literaturwissenschaft), kde v roce 2004 získala titul M.A. Od roku 2003 se věnovala hlavně překladatelské činnosti se zaměřením na kulturně-historickou oblast (výstavy, kulturně- a umělecko-historické publikace a přeshraniční projekty). Od roku 2015 působí jako odborná asistentka na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky. Mezi její odborné zájmy patří především jazyk a komunikace v oblasti politiky a médií, analýza diskurzu, jazykový kontakt a vícejazyčnost v česko-německých příhraničních regionech a překladatelství. V roce 2020 dokončila doktorské studium na Paris-Lodron-Universität Salzburg obhajobou dizertační práce Vom Schmieden goldener Bänder. Diskurslinguistische Untersuchungen zu (Re-)Konstruktionen nachbarschaftlicher Räume am Beispiel von „Bayern-Böhmen“ (titul Dr. phil.).


◽ Publikační činnost