Dr. habil. Christine Pretzl, mimořádný profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Pracovna
 


01 033 


387 774 865


E-mail
 


cpretzl@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny