Konzultační hodiny


Konzultační hodiny v LS 2019/2020
 


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 

Ředitelka ústavu


pondělí


08.00 - 09.30 hod.


doc. Dr. habil. Jürgen Eder


středa


12.15 - 13.15 hod.


           Dr. Christine Pretzl
 
   


Markéta Ederová, M.A.

Vedoucí oddělení germanistiky


středa


11.30 - 12.30 hod.


Jan König, M.A.

Jazykový lektor DAAD; koordinátor zahraničních praxí a stáží


středa

           14.00 - 15.00 hod.

           15.00 - 16.00 hod. (praxe a stáže)


Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.


pondělí


          12.00 - 13.00 hod.


PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

Tajemník ústavu


středa


08.00 - 09.30 hod.


Antonia Kurz, B.A.

Jazyková asistentka DAAD


pátek


10.00 - 11.00 hod.