Roubalová Petra

Dospívající dívky v raném novověku a jeho alegorický obraz v literárním věnečku

Tato práce se zaměřuje na životní etapu dospívání raně novověké dívky. Přibližuje výsledky průzkumu spisů s obecně "ženskou tématikou" obsažených v Knihopisu, z nichž dále pracuje s literárními věnečky, jejichž alegorický výklad o tomto období života ženy dále zpracovává. Zaměřuje se na dobovou společenskou představu o etapě dospívání dívek v raně novověké společnosti, zejména na morální vlastnosti dívky v době před uzavřením sňatku. Ideální představu o vhodném chování měšťanské dívky zachycovaly literární útvary věnečkového typu. Věnečky seznamovaly své dospívající čtenářky za pomoci alegorické symboliky se souborem pravidel chování, podle nichž se měly řídit, aby se co nejvíce přiblížily této představě měšťanské společnosti o ideální svobodné dívce. Věnečková norma pro jednání mladých měšťanských dívek je porovnána s popisy konkrétního dívčího jednání, které jsou obsaženy v dochované šlechtické korespondenci zachycují realitu každodenního života 16. - 18. století.