prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

 


Pracovna
 


02 2037


 ☎
 


387 774 805


E-mail
 


buzek@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny v červenci a srpnu 2020:

pondělí 13. 7. 2020               11.00 - 12.00 hodin

pondělí 27. 7. 2020               11.00 - 12.00 hodin

pondělí 31. 8. 2020               11.00 - 12.00 hodin


Učební plány

 

Dějiny každodenní kultury raného novověku I a II

Specializační seminář k dějinám raného novověku II

 


Životopis

Publikační činnost

◽ Disertační práce

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce