Dějiny historických věd II

Letní semestr Akademického roku 2020/2021

Přednášející: PhDr. Jan Šimánek

Termín: čtvrtek 15.50–17.20 hod.

 

Témata přednášek

1. Pozitivismus, evolucionismus a jejich vliv na metodologii historických věd v polovině 19. století.

2. Diferenciace historických věd v českých zemích v 60.–80. letech 19. století. Nová pracoviště. Nejvýznamnější ediční podniky.

3. Historické vědy v českých zemích v poslední čtvrtině 19. století. Rozdělení pražské univerzity, spor o rukopisy.

4. Hlavní osobnosti Gollovy školy (Josef Pekař, Josef Šusta). Česká kulturní historie.

5. Otevření vatikánských archivů a jeho význam pro historické vědy. Krize historismu, výzvy sociálních věd.

6. Historické vědy v období první Československé republiky.

7. Škola Annales a její význam pro historické vědy. Hospodářské a sociální dějiny.

8. Antropologizace dějin. Historická antropologie, kulturní dějiny, mikrohistorie.

9. Historické vědy v socialistickém Československu I. (1948-1969).

10. Historické vědy v socialistickém Československu II. (1970-1989).

11. Historické vědy v čase postmoderny a digitalizace.

12. Česká historiografie po roce 1989. Historické vědy v nové tisíciletí.

13. Regionalismus v české historiografii. Jihočeské historické vědy.

 

Zkouška z předmětu se skládá z písemné a ústní části. K ústní části zkoušky předloží uchazeč seznam minimálně 2 odborných titulů následujícího seznamu:

 

Doporučená literatura:

Bloch, Marc, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1969, 2011.

Blüml, Josef, Josef Šusta (úvahy o dějinách a dějepisectví), České Budějovice 2006.

Blüml, Josef, Kulturní historik Čeněk Zíbrt, České Budějovice 2012.

Blüml, Josef a kol., Jihočeši v české historické vědě, České Budějovice 1999.

Bouzek, Jan – Buchvaldek, Miroslav – Kostomitsopoulos, Philippos – Sklenář, Karel, Dějiny archeologie I-II, Praha 1983-1984.

Burke, Peter, Co je kulturní historie?, Praha 2011.

Ducháček, Milan, Václav Chaloupecký: hledání československých dějin, Praha 2014.

Fabini, Pavel a kol., Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, České Budějovice - Praha 2016.

Hanuš, Jiří – Vlček, Radomír (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno 2009.

Hanzal, Josef, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999.

Hanzal, Josef, Josef Pekař – život a dílo, Praha 2002.

Havelka, Miloš (ed.), Spor o smysl českých dějin 1895-1938 I-II, Praha 1995–2006.

Hlaváček, Ivan – Kašpar, Jaroslav – Nový, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, Praha 2004 (pasáže o dějinách oborů PVH).

Hoffmanová, Jaroslava, Václav Novotný (1869–1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin, Praha 2014.

Iggers, Georg G., Dějepisectví ve 20. století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Jiroušek, Bohumil, Antonín Rezek, České Budějovice 2002.

Jiroušek, Bohumil, Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, Praha 2011.

Jiroušek, Bohumil, Jaroslav Goll: role historika v české společnosti, České Budějovice 2006.

Jiroušek, Bohumil, Josef Macek. Mezi historií a politikou, České Budějovice 2004.

Jiroušek, Bohumil, Karel Stloukal. Profesor obecných dějin, České Budějovice 2014.

Kollmann, Josef, Archiváři: sborník studií PhDr. Josefa Kollmanna vydaný při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin, Praha 2010.

Kutnar, František – Marek, Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

Lach, Jiří, Josef Šusta (1874-1945), Olomouc 2003.

Malina, Jaroslav, Archeologie včera a dnes, České Budějovice 1981.

Marek, Jaroslav, Jaroslav Goll, Praha 1991.

Marek, Jaroslav, O historismu a dějepisectví, Praha 1992.

Morávková, Naděžda, František Graus a československá poválečná historiografie, Praha 2013.

Morávková, Naděžda, Plzeňan Kamil Krofta, Plzeň 2016.

Ryantová, Marie a kol., Býti archivářem: přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích, Praha 2012.

Řezník, Miloš (ed.), W. W. Tomek, historie a politika (1818-1905),  Pardubice 2006.

Smutná, Kateřina – Štarha, Ivan (edd.), 155 let archivnictví v českých zemích: sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 155. výročí založení Moravského zemského archivu v Brně ve dnech 31. května - 1. června 1994, Brno 1995.

Sommer, Vítězslav, Angažované dějepisectví, Praha 2011.

Štaif, Jiří, Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. I-II, Praha 1997.

Štaif, Jiří, Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. I-II, Praha 1997.

Třeštík, Dušan, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 1999.

Třeštík, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999.

Vařeka, Pavel (ed.), Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – metody – témata, Plzeň 2013.

Vlček, Radomír, Historik - historismus - dějepisectví: nad životem a dílem Jaroslava Marka, Praha 2016.