Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

 


Pracovna
 


02 031 


387 774 821


E-mail
 


bezecny@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny


            Konzultační hodiny


Učební plány
 


Nové a nejnovější dějiny I - seminář

 


◽ Životopis

◽ Granty

◽ Publikační činnost

Diplomové práce

◽ Bakalářské práce