Opera historica

ČASOPIS PRO DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU                         
THE JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY
ISSN 1805-790X                                                                                 
e-ISSN 2694-720X
INDEXING
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                     V září 2020 vyšlo nové číslo časopisu

                     Opera historica 21, 2020, č. 1

 

                      Číslo je k dispozici u sekretářky Historického ústavu FF JU.

 

 

 

 

 

 

Obsah / Contents

 

Vědecké studie / Articles

Josef Čížek (Abstracts)

Věřitelé Ferdinanda I. ze zemí Koruny české v letech 1526-1547 (Abstracts)

 

Zsolt Kölkényesi (Abstracts)

Die ungarischen Stände als Teilnehmer der böhmischen Krönung 1743. Eine Fallstudie zur Regierungsstrategie von Maria Theresia

 

Historiografie a metodologie / Historiography and methodology

Ivo Cerman (Abstracts)

Beyond a Genealogy of Human Rights. Introduction to a Discussion Forum  

 

Thérence Carvalho (Abstracts)

The Role of Physiocracy in the Birth of Human Rights

 

Olivier Grenouilleau (Abstracts)

On the Spirit of Rights and Abolitionism

 

Emmanuelle de Champs (Abstracts)

How to do Things with Rights? On the Circulation of Ideas between Great Britain and France

 

Ivo Cerman (Abstracts)

On Rights without Natural Law

 

Dan Edelstein (Abstracts)

Spirit of Rights. Response to Comments

 

Projekty / Projects

Antal Szántay (Abstracts)

Eine Quellenedition in Vorbereitung: Josephs II. Tableau général (1768)

 

Zprávy o literatuře / Book reviews

Dvořáčková-Malá, Dana a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství (Markéta Skořepová)

Hochedlinger, Michael – Maťa, Petr – Winkelbauer, Thomas (edd.), Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit I/1-2. Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstliches Finanzwesen (Václav Bůžek)

Buňatová, Marie, Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1500–1620 (Josef Hrdlička)

Diefenbacher, Michael – Fejtová, Olga – Noga, Zdzisłav (edd.), Krakov – Norimberk – Praha. Město a reformace (Josef Hrdlička)

Ferencová, Hana, Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570-1800 (Pavel Král)

Jansen, Dirk Jacob, Jacopo Strada and Cultural Patronage at the Imperial Court (Kateřina Pražáková)

Hengerer, Mark, Making Peace in an Age of War. Emperor Ferdinand III. (1608–1657) (Rostislav Smíšek)

Mitchell, Silvia Z., Queen, Mother, and Stateswoman: Mariana of Austria and the Government of Spain (Ondřej Lee Stolička)

Seitschek, Stefan, Die Tagebücher Kaiser Karls VI. Zwischen Arbeitseifer und Melancholie (Rostislav Smíšek)

Himl, Pavel, Pozorovat, popsat, stvořit. Osvícenská policie a moderní stát 1770–1820 (Michal Morawetz)