Vzdělávací cyklus Vatikán ve světových válkách a ideologiích 20. století

pro rádio Proglas doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Současný papež František není neutrální: nebojí se vyjadřovat nesouhlas s politikou toho či onoho státu. Jak tomu ale bylo v minulosti? Byl Papežský stát vždy neutrální či nikoliv? Jaké postoje zaujímal k válečným konfliktům a totalitním ideologiím uplynulého 20. století? Usiloval o obecné dobro, nebo snad kolaboroval? Na tyto nesnadné a mnohdy i ožehavé otázky budeme postupně hledat odpovědi spolu s docentem Markem Šmídem, historikem a teologem, který působí na pražské KTF UK a českobudějovické FF JU.

Rádio Proglas - vzdělávací cyklus Vatikán ve světových válkách a ideologiích 20. století