Historický ústav

Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Novinky

Závěrečná prezentace projektu Historie jako prostor k setkávání a publikace Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí
Prezentace byla spojena s působivou přednáškou dr. Libora Svobody.
Seznam bakalářských a diplomových prací,
které budou obhajovány na Historickém ústavu FF JU v srpnu 2019
Seznam zadaných diplomových prací na Historickém ústavu FF JU
prosinec 2018