Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU vznikl 1. 9. 2007 transformací Katedry romanistiky, která od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě JU.
 
Ústav romanistiky (ÚRO) nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech francouzské, italské a španělské filologie a v doktorském programu Románské jazyky. Na ÚRO je též možno studovat navazující magisterský program Učitelství pro střední školy v oborových specializacích pro všechny tři zmíněné jazyky. Kromě tradičně koncipovaných filologických oborů nabízí ÚRO i obory aplikované, zaměřené na evropský a mezinárodní obchod. V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojích diplomů.
 
Vědecká činnost Ústavu romanistiky pokrývá obě stěžejní filologické disciplíny:

  • lingvistiku – zde se pracovníci ÚRO dlouhodobě věnují vybraným problémům románské synchronní jazykovědy (lexikální morfologie, syntax, textová lingvistika) a výzkumu odborného jazyka (zejména jazyka právního)
  • literaturu – ÚRO vyvíjí badatelskou činnost v oblasti dějin románských literatur a jejich recepce v českých zemích (historické knižní fondy, recepce překladů)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ VYUČOVANÝCH NA ÚSTAVU ROMANISTIKY

od AR 2017/18 nabízíme navazující studium Překladatelství francouzského / španělského jazyka 

přehled všech oborů si můžete prohlédnout ZDE

 

 

ZÍSKEJTE DVA ABSOLVENTSKÉ DIPLOMY ZÁROVEŇ!

podrobnější informace o nabídce tzv. dvojích diplomů, které umožňují získat zároveň diplom FF JU a diplom partnerské zahraniční univerzity

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy

                        

 
 
We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through

 

Novinky
9.10.
Soutěžní překlad je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2018.
9.10.
Jde konkrétně o předměty URO/QZB14-Dějiny románských literatur se zaměřením na italskou literaturu, URO/QZM9-Italská literatura a URO/QZM20-Italská literatura
9.10.
ve čtvrtek 12. října 2017 od 19:00 hodin v klubu KAMPA
9.6.
Originál zadání bakalářské práce si můžete vyzvednout na sekretariátu Ústavu romanistiky FF JU
30.5.
nabídka předmětů cizího jazyka němčiny byla rozšířena i o nižší úrovně