Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU vznikl 1. 9. 2007 transformací Katedry romanistiky, která od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě JU.
 
Ústav romanistiky (ÚRO) nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech francouzské, italské a španělské filologie a v doktorském programu Románské jazyky. Na ÚRO je též možno studovat navazující magisterský program Učitelství pro střední školy v oborových specializacích pro všechny tři zmíněné jazyky. Kromě tradičně koncipovaných filologických oborů nabízí ÚRO i obory aplikované, zaměřené na evropský a mezinárodní obchod. V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojích diplomů.
 
Vědecká činnost Ústavu romanistiky pokrývá obě stěžejní filologické disciplíny:

  • lingvistiku – zde se pracovníci ÚRO dlouhodobě věnují vybraným problémům románské synchronní jazykovědy (lexikální morfologie, syntax, textová lingvistika) a výzkumu odborného jazyka (zejména jazyka právního)
  • literaturu – ÚRO vyvíjí badatelskou činnost v oblasti dějin románských literatur a jejich recepce v českých zemích (historické knižní fondy, recepce překladů)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace

V období od 1. 7. do 13. 9. 2019 budou z důvodu rekonstrukce přízemí budovy FF JU uzavřeny všechny kanceláře Ústavu romanistiky v přízemí.

Sekretariát Ústavu romanistiky (Hana Němcová, T/ 387 774 901) bude přesunut do 4. patra, učebna S13, číslo dveří FF 04 012.

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ VYUČOVANÝCH NA ÚSTAVU ROMANISTIKY

od AR 2017/18 nabízíme navazující studium Překladatelství francouzského / španělského jazyka 

přehled všech oborů si můžete prohlédnout ZDE

 

 

ZÍSKEJTE DVA ABSOLVENTSKÉ DIPLOMY ZÁROVEŇ!

podrobnější informace o nabídce tzv. dvojích diplomů, které umožňují získat zároveň diplom FF JU a diplom partnerské zahraniční univerzity

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy

                        

 
 
We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through

 

LSTI Project

Strategické partnerství Legal Systems and Business Law in the EU: Translating and Interpreting in Diversity

Novinky
12.6.
Nyní je ten správný čas požádat o stáž v akademickém roce 2019/2020.
3.6.
Zadání bakalářských prací si můžete vyzvednout na sekretariátu Ústavu romanistiky FF JU
24.4.
11.9.
Pařížské zastoupení CzechTourism nabízí možnost absolvování studentské pracovní stáže, která studentům dává jedinečnou možnost se podílet na oficiální prezentaci České republiky ve Francii na poli cestovního ruchu.
30.5.
nabídka předmětů cizího jazyka němčiny byla rozšířena i o nižší úrovně
14.12.
POZOR! - je zde ke stažení aktualizovaný model smlouvy o praxi.