Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU vznikl 1. 9. 2007 transformací Katedry romanistiky, která od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě JU.
 
Ústav romanistiky (ÚRO) nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech francouzské, italské a španělské filologie a v doktorském programu Románské jazyky. Na ÚRO je též možno studovat navazující magisterský program Učitelství pro střední školy v oborových specializacích pro všechny tři zmíněné jazyky. Kromě tradičně koncipovaných filologických oborů nabízí ÚRO i obory aplikované, zaměřené na evropský a mezinárodní obchod. V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojích diplomů.
 
Vědecká činnost Ústavu romanistiky pokrývá obě stěžejní filologické disciplíny:

  • lingvistiku – zde se pracovníci ÚRO dlouhodobě věnují vybraným problémům románské synchronní jazykovědy (lexikální morfologie, syntax, textová lingvistika) a výzkumu odborného jazyka (zejména jazyka právního)
  • literaturu – ÚRO vyvíjí badatelskou činnost v oblasti dějin románských literatur a jejich recepce v českých zemích (historické knižní fondy, recepce překladů)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ VYUČOVANÝCH NA ÚSTAVU ROMANISTIKY

nově otevíráme navazující studium Překladatelství francouzského / španělského jazyka 

přehled všech oborů si můžete prohlédnout ZDE

 

 

ZÍSKEJTE DVA ABSOLVENTSKÉ DIPLOMY ZÁROVEŇ!

podrobnější informace o nabídce tzv. dvojích diplomů, které umožňují získat zároveň diplom FF JU a diplom partnerské zahraniční univerzity

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy

            

 

Novinky
8.11.
nabídka témat pro všechny obory navazujícího magisterského studia
18.4.
Pro všechny bakalářské obory
10.2.
Jde o předměty URO/QZB1, URO/QZB3, URO/QZB6, URO/QZB7 bakalářského studia a URO/QZM9 a URO/QZM20 navazujícího magisterského studia.
14.12.
POZOR! - je zde ke stažení aktualizovaný model smlouvy o praxi.
3.9.
Projekt tzv. Strategického partnerství „Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´Union européenne“ uspěl v grantové soutěži organizované v rámci programu ERASMUS+.