Vítáme Vás na stránkách Ústavu anglistiky FF JU!

 

Ústav anglistiky byl založen k 1. září 2010 a dnes nabízí dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a literatury (v kombinaci se studiem bohemistiky, historie, biologie, chemie a romanistickými obory), dvouoborové navazující magisterské studium anglické a americké literatury a dvouoborové navazující magisterské studium učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Vedle povinných předmětů mohou studenti vybírat z pestré škály předmětů povinně-volitelných a volitelných, včetně studia anglických a amerických reálií, literárního překladu prózy a poezie a mnoha specializovaných seminářů literárních.

 

Aktuality

Ladislav Nagy recenzuje překlad klasického díla Muriel Sparkové. Více se dočtete zde.
 

Mariana Machová se jako odpovědná redaktorka podílela na výboru poezie tří španělských básníků Hlas tebou stvořený v překladu Víta Pokorného, který právě vyšel v nakladatelství Opus. Více se dočtete zde.

V překladu Tomáše Jajtnera vyšla kniha John Cage: Vybrané dopisy. Více o knize naleznete zde.

Mariana Machová přeložila esej britského kritika Tonyho Tannera "Spánek rozumu" pro soubor zahraničních esejí Zrcadla a masky: Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center (Alice Flemrová a Šárka Grauová, eds.; vydala FF UK).

Nakladatelství Dybbuk vydalo knihu esejů Čeho bychom se měli obávat?, jejíž překlad vznikl na překladatelském semináři Ladislava Nagye. Více se dočtete zde.
 

Jana Kozubíková Šandová vydala monografii s názvem Speaker Involvement in Political Interviews. Více o knize naleznete zde.

Novinky
19.2.
Ostatní výuka proběhne beze změn. Děkujeme za pochopení.
10.12.
- překlad vyučovacích hodin z AJ do ČJ a naopak
14.11.
Do České školy bez hranic.
7.6.
jsou pro studenty připravena k vyzvednutí na sekretariátu Ústavu anglistiky FF JU.