Zpět

Zadání bakalářských prací na UAN v AR 2017/2018

7.6.18

Zadání bakalářských prací na UAN v AR 2017/2018

 

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.

OSUCHOVÁ Kateřina: Porovnání modelu utopie u Philipa Freneau a Timothy Dwighta

RILLICH Jan: The Theme of Freedom in Childe Harold's Pilgrimage

ZVONÍČKOVÁ Andrea: Koncept pomíjivosti v románu V. Woolfové Paní Dallowayová

 

Mgr. Petr Kos, Ph.D.

AMCHOVÁ Olga: The Use of Articles in English Newspaper and Journal Headlines

KADLECOVÁ Veronika: Semantic fields of differing British and American Lexis

KONOPÁSKOVÁ Alžběta: Conceptual metaphor in speeches of American politicians

LITEROVÁ Anežka: Analysis of humour in the TV series Friends

 

Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.

JEŽKOVÁ Lucie: Gender and Language change in Early Modern English

KREJČOVÁ Eliška: How Linguistics Can Assist in the Court of Law

ŠMÍDOVÁ Aneta: Stereotypes about bilingualism

ZMEŠKALOVÁ Nicola: Differences in expressing emotiveness in Facebook chats

 

Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.

BLAŽKOVÁ Simona: A Case Study: Applying Conversation Analysis to the understanding of how to teach English to an 11-year-old Czech pupil suffering from ADHD

ŠIMKOVÁ Marie: How children tell stories - the process of storytelling

 

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

JAROŠOVÁ Petra: Modern retellings of selected Jane Austen novels (movies and web series)

ROLNÍK Ondřej: České překlady historických románů Bernarda Cornwella

 

 

 

Zadání bakalářských prací jsou pro studenty připravena k vyzvednutí na sekretariátu

Ústavu anglistiky FF JU.