Vítáme Vás na stránkách Ústavu anglistiky FF JU!

 

Ústav anglistiky byl založen k 1. září 2010 a dnes nabízí dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a literatury (v kombinaci se studiem bohemistiky, historie, biologie, chemie a romanistickými obory), dvouoborové navazující magisterské studium anglické a americké literatury a dvouoborové navazující magisterské studium učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Vedle povinných předmětů mohou studenti vybírat z pestré škály předmětů povinně-volitelných a volitelných, včetně studia anglických a amerických reálií, literárního překladu prózy a poezie a mnoha specializovaných seminářů literárních.

 

Aktuality

Ladislav Nagy píše o stých narozeninách Lawrence Ferlinghettiho. Více se dočtete zde.
 
Ladislav Nagy recenzuje nový výbor z povídkového díla D. H. Lawrence. Recenzi si přečtete zde.
 

Mariana Machová se jako odpovědná redaktorka podílela na výboru poezie tří španělských básníků Hlas tebou stvořený v překladu Víta Pokorného, který právě vyšel v nakladatelství Opus. Více se dočtete zde.

V překladu Tomáše Jajtnera vyšla kniha John Cage: Vybrané dopisy. Více o knize naleznete zde.

Mariana Machová přeložila esej britského kritika Tonyho Tannera "Spánek rozumu" pro soubor zahraničních esejí Zrcadla a masky: Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center (Alice Flemrová a Šárka Grauová, eds.; vydala FF UK).

Nakladatelství Dybbuk vydalo knihu esejů Čeho bychom se měli obávat?, jejíž překlad vznikl na překladatelském semináři Ladislava Nagye. Více se dočtete zde.
 

Jana Kozubíková Šandová vydala monografii s názvem Speaker Involvement in Political Interviews. Více o knize naleznete zde.

Novinky
22.3.
v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).
4.3.
které se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 od 19.00 hodin.
10.12.
- překlad vyučovacích hodin z AJ do ČJ a naopak