Od roku 2017 nabízí Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích možnost studia v rámci univerzity třetího věku (U3V) v programu Člověk, dějiny, slovesnost:

 • jedná se o 6semestrální studium

 • výuka začala přednáškovým cyklem Archeologie jižních Čech ve středoevropských souvislostech v LS 2016/17 (UAR/U3V01 - pod touto zkratkou si můžete předmět vyhledat v portálu STAGu, případně na tuto zkratku kliknout v tabulce níže a základní informace o předmětu se Vám zobrazí)

 • 2. přednáškový cyklus "České literární nebe, aneb nově o klíčových osobnostech české literatury." probíhá v době od 3. 10. do 19. 12. 2017, každé úterý od 14.05 do 15.35 hodin v přednáškové místnosti P2 (1. patro budovy FF JU, pravá chodba, Branišovská 31a, 370 05  České Budějovice)

 • 3. přednáškový cyklus "Příběh jižních Čech v kontextu významných dějinných událostí 20. století" proběhne v době od 13. 2. do 17. 4. 2018, každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin v přednáškové místnosti P2 (1. patro budovy FF JU, pravá chodba, Branišovská 31a, 370 05  České Budějovice)

 • 4. přednáškový cyklus "Evropské literatury od období romantismu" proběhne v době od 9. 10. 2018 do 8. 1. 2019, každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin v přednáškové místnosti P2 (1. patro budovy FF JU, pravá chodba, Branišovská 31a, 370 05  České Budějovice)

 • 5. přednáškový cyklus "Řeč šlechtických sídel na jihu Čech v 16. až 19. století a jejich stavebníci" proběhne v době od 5. 3. 2019 do 14. 5. 2019, každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin v přednáškové učebně P1 (1. patro budovy FF JU, levá chodba, Branišovská 31a, 370 05  České Budějovice)

 • 6. přednáškový cyklus "Jazyky a jazykověda" proběhne v době od 15. 10. 2019 do 17. 12. 2019, každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin v přednáškové učebně P2 (1. patro budovy FF JU, pravá chodba, Branišovská 31a, 370 05  České Budějovice)

 • cena 600,- Kč/semestr

 

 

Základní informace o U3V na FF JU:

 • Program vychází z odborného zázemí nejvýznamnější humanitně zaměřené fakulty v Jihočeském kraji: kurzy se zabývají otázkami regionální archeologie, historie, jazykovědy i literární vědy. Přednášející jsou předními odborníky, kteří v dané oblasti vědecky bádají a dokáží o svém oboru erudovaně a poutavě hovořit. Studujícím se tak nabízí ucelený program v oblasti humanitních věd, který je seznámí z hlavními tématy, jimž se pracovníci filozofické fakulty odborně věnují.
 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Základní formou kontroly a hodnocení v oborovém studiu U3V je kolokvium, zápočet nebo zkouška (bude specifikováno vždy na začátku dílčího kurzu).
 • Absolventy a absolventkami U3V se stávají ti účastníci a účastnice, kteří splnili stanovený rozsah učiva daného programu, vypracovali a obhájili závěrečnou práci. Úspěšným absolventům  a absolventkám U3V vydává FF JU osvědčení o absolvování.
 • Je možné účastnit se pouze vybraného/vybraných kurzů nabízeného programu (pak ovšem nezíská osvědčení o absolvování U3V).
 • Další pravidla a doporučení - přehledně ke stažení ZDE

 

Program U3V "Člověk, dějiny, slovesnost"
(kurzy nemusí proběhnout v uvedeném sledu)

Označení kurzu

Název kurzu

Odborný garant

Počet hodin

UAR/U3V01

Archeologie jižních Čech
ve středoevropských souvislostech

PROBÍHALO v LS 2016/2017

doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

24 hod/sem

UHE/U3V01

Řeč šlechtických sídel na jihu Čech v 16. až 19. století a jejich stavebníci

PROBÍHALO v LS 2018/2019

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

22 hod/sem

UHE/U3V02

Příběh jižních Čech v kontextu významných dějinných událostí 20. století

PROBÍHALO v LS 2017/2018

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

20 hod/sem

v portálu CŽV označen jako PJČ

UBO/U3V01

České literární nebe,
aneb nově o velkých osobnostech české literatury

PROBÍHALO v ZS 2017/2018

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

24 hod/sem

v portálu CŽV označen jako CeLiNe

UAN/U3V01

Evropské literatury od období romantismu

PROBÍHALO v ZS 2018/2019

PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

24 hod/sem

v portálu CŽV označen jako 
U11UAN/18/001

URO/U3V01

Jazyky a jazykověda

BUDE PROBÍHAT v ZS 2019/2020

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

20 hod/sem


Případné dotazy zasílejte na czv@ff.jcu.cz